DTI IMPLANT TÜRK MALI YERLİ İMPLANT MI?

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından desteklenen bir implant markasından bahsedeceğiz DTI implant markası. Evet yerli Türk malı bir implant olarak pazarda yerini alan bir implanttır. Dünya standartlarında implantlar üretme gayretindedir. Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle işbirliği içerisinde olmaya başlaması olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkmıştır. Eksik ve hataları bilgi alışverişi ile giderebilmek yenilik ve gelişimin kaçınılmazı olmuştur.

DTI implant Sistemleri

İmplant ve üst yapı kalitesinin devamlılığını sağlamak amacı ile diğer firmalar ve ünüversiteler ile iş birliği içerisinde olmaya başlamıştır. Ar-Ge çalışmaları eksiklerin giderilmesi amacı ile süratli bir şekilde ilerlemektedir. Tasarım, kalite, ürün çeşitliliği ve ambalajlama açısından birçok yeniliğe sahip olan DTI bu sayede dünyadaki tüm diş hekimlerine implant cerrahisinde ve protezler aşamasında ürünler sunmaktadır.

DTI İmplantlarının bilgi arayışı, inovasyon yoluyla sürekli mükemmellik arayışını içerir. Sağlık alanında bu arayış biyoloji ve teknoloji arasında uyumlu bir bağ gerektirir. İdeal ürün tasarımı, doğanın biyolojik mikrosistemlerinin analizinden ve yeni teknolojinin geliştirilmesinden vücut bulur. Bir hayvanın kendi çevresine uyum sağlama yeteneği doğada çok önemlidir. Örneğin, köpekbalığı derisinin eşsiz mikro yapısı yüzme sırasında akış direncini azaltır. DTI SLA Aktif mikro yapısı, tek tip başlangıç hücresi yayılmasını sağlar. DTI implantlarının makrodizaynı, yüzey topografyasına paralel olarak, mükemmel yerleştirme özellikleri sağlar.

DTI İmplantlarının yüzeysel mikro pürüzlülüğü, kemik indükleyici hücrelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Birçok biyolojik yapı mükemmel sağlamlığından dolayı öne çıkar. Aynı zamanda hafif ve fonksiyoneldirler. İmplant osseointegrasyonu için sağlam implant-kemik apozisyonu(eklemesi) önemlidir. Bu, rahat iyileşmeyi sağlayan oklüzal kuvvetlerin emiliminde yardımcı olur. DTI Ar-Ge departmanı, SLA’nın yüzey özelliklerini daha da geliştirmek için birçok üniversite ile etkin bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

DTI İmplant Fiyatları

İmplant tedavisi için fiyat ilk sırada yer almamalıdır diye söylemek gerekiyor yine. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye Sayın Vehbi Koç un sözünü implantlar için hatırladığımızda kaybedeceğiniz zamanı ve sağlığınızı para ile geri alamayacağınızı da unutmayın.

https://www.dtiimplant.com.tr/ sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.